ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1

 

Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι χώρες της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) Η Τουρκία (απο τον Απρίλιο του 2004) Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης το διαχειρίζονται σε μεγάλο μέρος οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει ορισθεί για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα (www.iky.gr).

 

 


ERASMUS+ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015-2016


Μηνιαία Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές ανά χώρα υποδοχής

Μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής

 

-------------

 

Επιχορήγηση καθηγητή για διδασκαλία ανά χώρα υποδοχής

Επιχορήγηση προσωπικού για επιμόρφωση ανά χώρα υποδοχής

 

-------------

Μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών με αναπηρίες για σπουδές ανά χώρα υποδοχής

Μηνιαία επιχορήγηση προσωπικού με αναπηρίες ανά χώρα υποδοχής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

  • Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.

 

 

Copyright © 2010  Designed by Chaido Mizeli